logo

Ce documente sunt necesare pentru asigurarea asigurării prejudiciului


Documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată; declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară ca are în întreţinere persoana respectivă; declaraţie pe proprie răspundere a persoanei care urmează să. 3) Condițiile contractuale pentru asigurarea obligatorie RCA sunt reglementate de prevederile Legii nr. Acte necesare pentru obtinerea adeverintei de asigurat Cererea privind obtinerea adeverintei care atesta calitatea de asigurat, unde sa se regaseasca dovada platii contributiei, va fi depusa la registratura CJAS, in vederea eliberarii adeverintei de asigurat.
Documente necesare pentru coasigurat. Aceste situaţii sunt prevăzute în mod expres în art. În următoarele şase luni peste opt milioane de proprietari de locuinţe trebuie să încheie o asigurare care costă de euro pe an, în funcţie de materialele din care sunt construite locuinţele respective. D) persoana pentru care se solicită reîntregirea familiei posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, acceptat de statul român, nu este inclusă în categoria străinilor împotriva cărora s- a instituit măsura interzicerii intrării în România sau care au fost declaraţi indezirabili şi nu prezintă un pericol pentru apărarea şi siguranţa naţională, ordinea, sănătatea ori morala publică. Astfel, sunt trei tipuri de plăţi obligatorii: 1. - În înțelesul prezentei norme, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:.
Pentru obţinerea despăgubirii sunt necesare următoarele acte: contractul de asigurare ( poliţa de asigurare) însoțit de bonul fiscal sau alt document ce atestă achitarea asigurării; certificatul eliberat de organele competente, ce confirmă producerea cazului asigurat;. Ce documente sunt necesare pentru asigurarea asigurării prejudiciului. Reviste ( 1) Art. 27 din Ordinul nr. CONDITII PENTRU A FI COASIGURAT. 5) Membrii familiei asiguratului, conducătorului auto sau oricărei altei persoane a cărei răspundere civilă este angajată într- un accident de vehicule și este acoperită de asigurarea obligatorie RCA nu sunt excluși de la beneficiul asigurării pentru propriile lor vătămări corporale.

Pentru ca o persoana – sot/ sotie sau parinte al salariatului – sa devina coasigurat trebuie sa se urmeze cativa. Normele din domeniul asigurărilor reglementează riscurile şi prejudiciile care nu sunt cuprinse în asigurarea obligatorie de răspundere auto şi pentru care implicit nu poate fi atrasă răspunderea asigurătorului. Documente necesare pentru persoanele care figureaza cu VENITURI IMPOZABILE la Administratia Financiara in ultimii 5 ani si NU S- AU INREGISTRAT la Casa de Asigurari de Sanatate Hunedoara cu aceste venituri [ download documente] PERSOANE CARE OBTIN VENITURI DIN DIVIDENDE ( adeverinta are valabilitate 3 luni). Sunt doua conditii pe care o persoana trebuie sa le indeplineasca pentru a deveni coasigurat: sa nu aiba venituri proprii; sa fie in intretinerea salariatului. Acte necesare la notariat pentru invitaţia unui cetăţean străin în România: actul de identitate al părţii domiciliate în România şi care face invitaţia pentru cetăţeanul străin 1 ; copie de pe actul de identitate al cetăţeanului străin. Impozite şi taxe; 2.
- Neacordarea despăgubirii. În cazul autovehiculelor achiziîionate în leasing aveți nevoie și de datele de identificare ale companiei de leasing. 136/ 1995, cu modificările și completările ulterioare, și de prezenta normă. Asigurare RCA – documente necesare încheierii asigurării Pentru încheierea asigurarii RCA este nevoie de certificatul de înmatriculare al autovehiculului, precum și de datele de identificare ale proprietarului, fie că este vorba de o persoană fizica, fie că este una juridica. Un certificat care atestă onorabilitatea sau buna reputație și/ sau un certificat care atestă inexistența unui faliment, eliberat de o autoritate competentă din țara de origine. Pentru asigurarea mijloacelor ce se remit cetăţenilor în formă de pensii şi indemnizaţii se achită plăţi obligatorii, atât la bugetul asigurărilor sociale de stat, cât şi la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Asigurarea obligatorie a locuinţelor, care se aplică din data de 15 iulie, a stârnit foarte multe reacţii din partea proprietarilor de case. 
Cât de repede se umflă mâinile după naștere